Charity

Liefdadigheid

ENERGETIX Bingen ondersteunt de Hugo Tempelman stichting.Sinds 1990 leidt de nederlandse arts in Zuid-Afrika een vooruitstrevend project in de strijd tegen Aids en terverbetering van de levensomstandigheden van duizenden mensen.

Joey Kelly ondersteunt het ENERGETIX team

Marathon 2013

Net als vorig jaar nam ook in 2013 weer een uit zakenpartners en medewerkers samengesteld ENERGETIX team van lopers deel aan de Gutenberg Marathon in Mainz. Het bijzondere van dit jaar: muzikant, motivational coach en beoefenaar van extreme sporten Joey Kelly liep – in het huidige roze-zwarte ENERGETIX loopshirt – de als doel gestelde halve marathonafstand van 21,0975 kilometer mee als ENERGETIX teamlid.

De bekende sportman, met wie in 2013 enkele ENERGETIX activiteiten zijn gepland, was een ware inspiratiebron, niet in het minst door het feit dat hij de lopers onvermoeibaar motiveerde en aanspoorde om vol te houden.

Voor elke door de zakenpartners, medewerkers en Joey Kelly gelopen kilometer werd door ENERGETIX eigenaar en directeur Roland Förster € 3,- geschonken. Zo kwam er een totaalbedrag van ongeveer € 2.000,- binnen voor de Hugo Tempelman Foundation, die onder het motto POSITIEF + VERANDERING de holistische benadering van het Nederlandse artsenechtpaar Tempelman in de strijd tegen HIV en tuberculose in Zuid-Afrika ondersteunt.

Wij danken alle lopers voor hun sportieve inzet voor het goede doel!

Gezamenlijk veel bereiken

Charity 2012

Door een actie samen met haar zakenpartners ondersteunt ENERGETIX Bingen al verschillende jaren de Hugo Tempelman Foundation door gemeenschappelijk gegenereerde bedragen.

Dat deze donatie uit het hart komt, symboliseert het populaire MagnetHeart in de ware zin van het woord: Wie het – in twee versies verkrijgbare – hart koopt verricht op hetzelfde moment een goede daad, omdat een deel van de opbrengst ten goede zal komen aan onze goede doel partner. Elk verkocht MagnetHeart zorgt ervoor dat het totale donatiebedrag continu groeit.

Dankzij de zeer succesvolle verkoop van het MagnetHeart kon op 1 September 2012 bij de Lancering van de Catalogus in Mainz trots een verheugend grote cheque aan de initiatiefnemers van de Hugo Tempelman Foundation overhandigd worden.

Het bedrag zal er actief aan bijdragen dat de holistische projecten van de stichting voortgezet worden en zal aan kinderen, die hun ouders hebben verloren aan HIV, betere vooruitzichten voor de toekomst bieden.

Heel hartelijk dank aan onze zakenpartners, die door hun continu hoge mate van betrokkenheid er aan hebben bijgedragen, dat we het opmerkelijke bedrag van het voorgaande jaar, 175.000 euro, ook dit jaar weer gezamenlijk bij elkaar hebben kunnen brengen.

Lopen voor het goede doel

Marathon

Toen op 6 mei 2012 het startschot voor de Gutenberg-Marathon in Mainz klonk, behoorden voor het eerst ook zakenpartners en medewerkers van ENERGETIX Bingen tot de ca. 11.000 lopers en loopsters.

Naast een aanzienlijke dosis sport en plezier leverde deze halve marathon ook nog de nodige welkome giften op: Iedere door de afzonderlijke zakenpartners en ENERGETIX-medewerkers gelopen kilometer werd door eigenaar en directeur Roland Förster beloond met een euro voor de Hugo Tempelman Stichting. Spontaan verdubbelde de bedrijfsleiding dit bedrag nog een keer. Daar kwam nog een donatie van 100 euro bij van FKS-Willigis, de Vereniging van het Willigis Gymnasium in Mainz, dat zijn ruimten voor het omkleden ter beschikking had gesteld. Voor beiden is een bedankje zeker op zijn plaats. Zo kon na het afleggen van ruim 21 kilometer door Mainz het mooie bedrag van 2.100 euro aan de Hugo Tempelman Stichting, het goede doel waarvoor ENERGETIX Bingen zich inzet, worden overgemaakt.

De aanwezigheid van ENERGETIX op de Mainz-Marathon 2012, waaraan 45 lopers en loopsters in het markante rode ENERGETIX-shirt deelnamen, gold als een bijzonder geslaagde combinatie van sportieve en sociale betrokkenheid: En volgend jaar zal ENERGETIX Bingen in Mainz zeker opnieuw aan de start verschijnen.

Muziek voor de Tempelman-stichting

Charity Musik

Ca. honderd artsen uit meer dan 20 landen verruilen regelmatig hun doktersjas voor avondjurk en rokkostuum om samen voor de noodlijdende medemens in het World Doctors Orchestra te musiceren. Het orkest was van 7 tot 12 februari 2012 op tournee in Zuid-Afrika. De opbrengsten van de benefietconcerten in Kaapstad, Johannesburg en Elandsdoorn kwamen ten goede aan de door de Hugo-Tempelman-stichting ondersteunde Ndlovu Care Group, een project dat hulp biedt aan AIDS-wezen, en ook al jarenlang door ENERGETIX Bingen wordt ondersteund. Bijzonder indrukwekkend was het gezamenlijke optreden van het orkest met het Ndlovu-jeugdkoor, dat is ontstaan uit het samenwerkende sociale werk in de township Elandsdoorn en al met vele internationale artiesten heeft opgetreden. Het schitterende optreden in Elandsdoorn mondde uit in een geweldig feest voor artiesten en toeschouwers. Deze succesvolle Zuid-Afrika-tournee werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van ENERGETIX Bingen werd.

Live, Above All (Geliefd leven)

Geliebtes Leben

In Elandsdoorn maakt Oliver Schmitz opnames van het project Tempelman.

Al meerdere jaren ondersteunen ENERGETIX Bingen en haar verkooppartners het HIV-project van de Tempelman-stichting in Zuid-Afrika. De Nederlandse arts en zijn echtgenote bezoeken ons regelmatig bij de presentatie van een nieuwe catalogus, waar zij dan over de stand van zaken vertellen.

Bij de presentatie van de laatste catalogus nam presentator Ingo Nommsen een uitermate indrukwekkende bijdrage mee, die hij zelf van het Tempelman-project in de township Elandsdoorn heeft opgenomen. Nu draait de speelfilm met de titel „Live, Above All“ (Geliefd leven), die ook hier werd opgenomen, in de bioscoop. Alle acteurs hebben het Tempelman-project als achtergrond. Ook de beide hoofdrolspeelsters, Khomotso Manyaka en Lerato Mvelase, die nog nooit voor een camera hadden gestaan, zijn daar gecast.

De film vertelt het verhaal van de 12-jarige Chanda, die onder eenvoudige maar liefdevolle omstandigheden opgroeit in de landelijke township Elandsdoorn, op het Zuid-Afrikaanse platteland. Haar wereld verandert in één klap wanneer haar 1-jarige zusje Sarah sterft en kort daarop haar geliefde moeder erg ziek wordt. Met behulp van indrukwekkende beelden schetst de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Schmitz („Paris, je t’aime“, Doctor’s Diary) niet alleen de ontroerende moeder-dochterrelatie, maar geeft ook een levendig en veelzijdig beeld van het hedendaagse Zuid-Afrika, vol van tegenstellingen.

„Live, Above All“ bracht het publiek in Cannes, Toronto, Rio de Janeiro en op de Berlinale in extase en zette de film in de Oscar-categorie „Beste buitenlandstalige film“ op plaats 9 van de 70 ingeleverde films. Op 5 mei ging de film in heel Duitsland in première.

Liefdadigheid gedeelte bij de jubileum launch 2011

Charity 2011

Charity 2011

Een ontroerend moment tijdens de Catalogus launch 2011 eind augustus 2011 in de in de Rheingoldhalle in Mainz: Dr. Hugo Tempelman n zijn vrouw Liesje mogen een check ter waarde van 175.000 Euro ontvangen. Zoals de Nederlandse arts in zijn dankwoord zegt , is daarmee het voortbestaan van zijn ziekenhuis in Zuid- Afrika tot eind 2013 verzekerd. "Dat betekent concreet , dat we het leven van mensen die zouden gaan sterven kunnen redden", volgens Dr. Hugo Tempelman.Einige weken geleden was directeur en CEO Roland Förster samen met de programma maken en presentator Manfred Teubner, die vrijwillig in de raad van bestuur van de Hugo Tempelman Stichting heeft plaatsgenomen, in Zuid - Afrika.Ter plaatse werd er een film gedraaid, ter ondersteuning van de stichting.

LIEFDADIGHEID – een innerlijke noodzaak

Geliebtes Leben

Ons werk heeft ons en onze zakenpartners succesvol gemaakt. Het geeft ons alle tevredenheid en economische zekerheid.

Dankbaar zijn en een verschil maken

Hieruit resulteert onze noodzaak mensen te helpen, die niet van zo'n leven kunnen genieten. Wij verheugen ons erop, dat wij in het kader van liefdadigheid, gezamelijk met onze zakenpartners, een manier gevonden hebben om andere mensen van ons succes deelgenoot te kunnen maken. Met de Hugo Tempelman stichting hebben wij een organisatie gevonden, die onze steun direct omzet in hulp aan zieken en behoeftigen. Tot september 2010 konden wij de Hugo Tempelman stichting een geldbedrag van € 170.000 euro ter beschikking stellen.

HUGO TEMPELMAN STICHTING

Hugo Tempelman Stiftung

Hugo Tempelman Stiftung

Het goede doel van ENERGETIX Bingen

Hulp voor moeder-kind-project in Zuid-Afrika

Sinds 2008 ondersteunt Energetix Bingen het AIDS-project van de nederlandse arts Dr. Hugo Tempelman in Zuid-Afrika. In het kader van de presentatie van de nieuwe sieraden collectie en de nieuwe catalogus op 4 september in de Rheingoldhalle in Mainz kon directeur en eigenaar Roland Förster, ten overstaan van 1300 gasten, aan Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje een cheque overhandigen van € 100.000 euro.

Sinds 1990 zijn de Tempelmans actief in de strijd tegen AIDS in Zuid-Afrika. Tegenwoordig omvat hun project verscheiden klinieken met verschillende infrastructurele en culturele maatregelen om arbeidsplaatsen te creëeren. Het project heeft intussen het karakter van een rolmodel en kan in elk land, in vergelijkbare omstandigheden, toegepast worden. Een project van deze afmetingen is aangewezen op financiële steun. Vanwege de moeilijke economische omstandigheden hebben vele sponsors hun uitgave beleid m.b.t. liefdadigheid verminderd. Dit brengt ook, het tot nu toe succesvolle werk van de Tempelman stichting, in gevaar.

Energetix Bingen heeft daarom besloten, het AIDS-project van Hugo Tempelman, gericht te blijven ondersteunen. De donatie van € 100.000 euro wordt besteed aan het moeder-kind-project in de 24-uurs-kliniek in het Zuid-Afrikaanse Elandsdoorn. De baby's, die door HIV-besmette moeders in deze kliniek ter wereld worden gebracht, worden dankzij de uitstekende medische begeleiding, voor meer dan 99% niet besmet. De motivatie voor onze donaties zijn het handhaven van deze kansen voor de allerkleinsten en daarmee hun leven te redden en ze de mogelijkheid te geven zich te kunnen ontwikkelen.

De onderneming heeft in het verleden het AIDS-project al, door diverse enkelvoudige bedragen met een totaal bedrag van € 70.000, geschonken. Het nieuwe record bedrag werd door de verheugende groei van Energetix Bingen mogelijk. De zakenpartners hebben het „magneet hart“, het best verkochte artikel en maatgevend voor de donatie, weer zo succesvol verkocht, dat de directeur-eigenaar Roland Förster aanvullend € 100.000 kon doneren.

In November 2009 werd duidelijk welke erkenning en wereldwijde aandacht het project van de Tempelmans krijgt, toen beiden met de Martin Buber-Plakette voor hun verdiensten aan de menselijkheid onderscheiden werden. Michail Gorbatschow, zelf ontvanger van de Martin Buber Plakette, bleek zo onder de indruk van de inzet van de onderneming uit Bingen, dat hij een persoonlijke boodschap naar de Cataloguslaunch in Mainz stuurde.

Donatie vanuit het hart

177

Het magneethart is sinds jaren de bestseller van ENERGETIX Bingen. Het aantal verkopen is de basis voor de hoogte van de donatie, die regelmatig aan de Hugo Tempelman stichting overgemaakt wordt. Per hart wordt 2 euro gedoneerd. Gelijk aan de succesvolle ontwikkeling van de onderneming groeit het bedrag van de donatie keer op keer. De actuele hoogte van de donatie (September 2010): 170.000 euro.

Dr. Hugo Tempelman

Dr. Hugo Tempelman

Martin Buber-Plakette voor onze liefdadigheids partners

Voor hun inzet in Zuid-Afrika zijn Dr. Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje op 15 november 2009 in de abdij Rolduc in Kerkrade met de Martin Buber Plakette onderscheiden.

In de voorgaande jaren waren dat onder andere Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt en Michael Gorbatschow, die voor hun diensten voor de menselijkheid met de Martin Buber Plakette geëerd werden. De zakenpartners van ENERGETIX Bingen hadden al direct na het bezoek aan het project van de Tempelmans in Zuid-Afrika, de absolute zekerheid dat de donatie zinvol en efficiënt ingezet werd. De officiële erkenning van onze liefdadigheids partners laten ons nogmaals zien, dat wij de juiste beslissing genomen hebben.

ENERGETIX was bij de uitreiking van de plakette en beleefde een emotionele gebeurtenis.

En ook de sieraden van ENERGETIX Bingen speelde een rol. Tijdens het evenement „de jeugd in dialoog“, waaraan jongeren uit vele landen deelnamen, was er een literaire wedstrijd. De charmante winnares Elisaveta uit Perm in Rusland mocht zich verheugen over de prijs, een ENERGETIX-sieraden set.

Een groet van Michail Gorbatschow aan ENERGETIX Bingen op de Catalogus launch 2010

Michail Gorbatschow

„Ieder mens is verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige welzijn van de mensheid en het leven op deze aarde.“ Uit de inleiding van het handvest van de aarde.

Liesje en Hugo Tempelman behoren tot die mensen, die deze zin begrepen hebben. Hun project in Zuid-Afrika is een zeer succesvol model in de strijd tegen aids. De toewijding en het leven van beiden is fascinerend. Zij inspireren andere mensen en bewegen hen ertoe actief deel te nemen.Hugo en Liesje Tempelman realiseren, in de door hen opgebouwde Ndlovu Medical Center in Elandsdoorn, het moeder en kind project. Door een omvangrijke verzorging rondom de geboorte van deze kinderen brengen tegenwoordig 99% van de HIV-geïnfecteerde moeders, gezonde, HIV-negatieve babies ter wereld.Energetix Bingen gevestigd in Duitsland heeft begrepen, dat het tot de verantwoording van een succesvolle onderneming behoort, de zwaksten te helpen, door nieuwe perspectieven te bieden.Het is Energetix Bingen aan het hart gelegen, dit project financieel te ondersteunen. Samen met zijn partners heeft de middelgrootte onderneming tot op heden 170.000 euro geschonken aan het Ndlovu Medical Center. Hiermee werd het leven van honderden kinderen gespaard.Ik begroet dit nobele humanitaire project en wens de initiatoren en deelnemers verder succes.

Michail Gorbatschow